Skip to main content
Category

Geen categorie

Mededelingen vanuit het bestuur.

By Geen categorie

Nieuwsbrief april 2022.

Mededelingen vanuit het bestuur;

Op de vergadering van maandag 25 april 2022 is besloten, dat ingaande het nieuwe seizoen 2022-2023, onze onbezoldigde vrijwilligers, die zich structureel minimaal 2 uur per week inzetten voor onze vereniging, geen contributie meer betalen. We denken dan aan de jeugdleiders, leiders senioren, scheidsrechters, vaste grensrechters en bestuursleden. Dit is besloten om onze waardering uit te spreken voor hun inzet, maar ook om het vrijwilligerswerk bij onze vereniging te stimuleren.
Als club hebben we deze vrijwilligers hard nodig.

Het bestuur wil de KNVB-regels met betrekking tot het drinken van alcohol langs de velden nogmaals onder jullie aandacht brengen.
– Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
– Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
Het bestuur zal indien nodig supporters hierop aanspreken, maar we hopen vooral op jullie medewerking en begrip.

Op de vergadering van 25 april 2022 is besloten ingaande seizoen 2022-2023 de contributie van alle categorieën met € 1,00 per maand te verhogen.

De seizoensafsluiting 2021-2022 zal op zaterdag 2 juli 2022 plaatsvinden op ons complex.

We zijn volop in de voorbereiding van het nieuwe seizoen 2022-2023.
Voor het maken van een goede teamindeling is het noodzakelijk dat alle jeugd- en seniorenspelers bij hun leiders aangeven of ze doorgaan met voetballen.

 

Het bestuur.

 

 

 

 

 

 

Hulp gevraagd

By Geen categorie

Zoals de meesten van jullie wel weten is ons vaste kantine-personeel Karl en Jolanda al een tijdje uit de running.

Hun afwezigheid hebben we in de afgelopen periode op verschillende manieren proberen op te vangen.

We zijn echter nu op een punt aanbeland waarin we meer (structurele) hulp nodig hebben.

Vandaar dat we nu een dringend beroep op jullie doen:

  • Onze leden;
  • Ouders van jeugdleden;
  • Mensen die onze club een warm hart toedragen.

We zijn op zoek naar mensen die tot het einde van dit seizoen (juni 2022) actief willen zijn in onze kantine.

En dan gaat het met name om de vrijdagavond, zaterdag en de zondag. Dit mag uiteraard ook gecombineerd worden door meerdere mensen. Voorwaarde is wel dat je 18 jaar of ouder bent.

Uiteraard tegen staat hier een vergoeding tegenover.

Horeca-ervaring is een pré, maar niet direct noodzakelijk.

Wie helpt onze leden en onze supporters?

Maak je interesse per mail kenbaar via ons secretariaat: [email protected]

 

Namens het bestuur,

 

Roy Cornelissen, voorzitter

John Haest, secretaris

Roy Stevelmans, penningmeester

Verhuisbericht Intersport

By Geen categorie

Nieuw in Makado: Intersport outlet!
Intersport heeft haar deuren geopend in Makado. Momenteel kun je er outlet shoppen. De winkel wordt verbouwd tot de eerste Intersport in het nieuwe concept van Europa.

Zoals u wellicht al weet is Intersport – Gardenz op last van de gemeente Sittard-Geleen Gesloten.
De kleding welke u besteld in de Ledenshop kunt u ophalen bij de Intersport Outlet Store in de Makado in Beek.

Adres:
Wethouder Sangersstraat 331,
6191 NA Beek

Olympia