De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbaal of lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. Deze is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging, maar ook voldoende afstand/professionaliteit heeft om objectief te kunnen oordelen. De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.
Onderstaand een overzicht van de taken van de vertrouwenspersoon:

 

 • De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van onze club, dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot onze club voor zover dit gedrag zich binnen onze activiteiten heeft afgespeeld.

          Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de volgende taken:

 

 • De Vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers, werknemers en sponsoren aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten onze club die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • De Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • De Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
 • De Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • De Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 • De Vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
 • De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zakenbetreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
 • Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan:
  • seksuele intimidatie;
  • pesten;
  • bedreiging;
  • discriminatie;
  • andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
 • De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
 • De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.
 • De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht, mits de veiligheid van het slachtoffer hierdoor niet in het geding komt.

Contact: Ron van Wessel 06 – 30 40 32 04 [email protected]

Binnen de vereniging hanteren we gedragsregels. Deze gelden voor iedereen die zich op of rond de accommodatie bevindt. De gedragsregels, versie 2022, vind je hier: Gedragsregels