Contributie 2020 – 2021

De duur van het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het verenigingsjaar, dat jaarlijks loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Dit betekent, dat men verplicht is tot 30 juni contributie te betalen, ook indien men het lidmaatschap gedurende het lopende jaar opzegt.

De contributiebedragen vanaf het seizoen 2017-2018 zijn als volgt:

O7  en O8 :                                        €  9,00

O9 t/m O13:                                      € 11,00

O14 t/m O19:                                      € 13,00

Senioren:                                            € 16,00

Bestuursleden:                                    €  5,00

Jeugdleiders:                                       €  5,00

Leiders senioren:                                €  5,00

Scheidsrechters:                                  €  5,00

Veteranen/Veterinnen spelend:        € 8,50

Veteranen steunend:                          € 7,00

7 x 7 (35+ en 45+)                              € 8,50

Steunende leden tot 12 jaar:              € 5,00

Steunende leden vanaf 12 jaar:        € 7,00

 

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Voor gezinnen waarbij 4 of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging, geldt dat het lid in de goedkoopste categorie vrijgesteld wordt van contributie.

Er wordt een dringend beroep gedaan op de ouders en de spelenden waarbij de contributie niet via een automatische incasso verloopt, het bedrag zelf bij uw bank aan te passen.

Indien er vragen zijn m.b.t. de contributie kunt u hierover contact opnemen met: Wendy Cornelissen, tel.: 045 – 5270721.

Ons IBAN-nummer is: NL61 RABO 014.67.02.824

 

hoofdsponsoren