1940 – 1950

In het diepste geheim begon op zondag 25 mei 1941 in café Louis Scholl aan de Brunssummerstraat de geschiedenis van de R.K. Schinveldse Voetbalvereniging Olympia. Tijdens de oprichtingsvergadering waren 51 personen aanwezig. Zij kozen toen het voorlopige hoofdbestuur, bestaande uit de volgende personen:
Wim Nelissen (algemeen voorzitter),
Frans Reijnders (secretaris/penningmeester),
Johan Valkenberg (voorzitter afdeling voetbal),
Jos Cremers (voorzitter afdeling gymnastiek) en
Wim Achten.
Geestelijk adviseur was kapelaan Jos Schrijnemakers.

Er werd gestart met drie afdelingen, te weten voetbal, gymnastiek en atletiek.
De afdeling atletiek was echter geen lang leven beschoren. Het ontbreken van materialen was hier debet aan.

Na de oprichting in de beginjaren van Olympia, was er slechts één A-elftal dat sporadisch in actie kwam.
Het bestond uit de volgende spelers:
S. Valkenberg, A. Severens, F. Pagen, M. Mevis, S. Geraets, A. Jacobs, A. Hanssen, W. Valkenberg, A. Zillen, W. Plasier, S. v. Nuys, M. Mevis, P. Beumers, M. Dörenberg.
Jeugdleider: W. Meeuwissen.

Reeds in het jaar van oprichting behaalden onze voetballers hun eerste kampioenschap, dat echter geen directe promotie tot gevolg had.
Ook het daarop werd ons 1e elftal kampioen en promoveerde prompt naar de 1e klas van de toenmalige N.V.B. Afdeling Limburg.
Kennelijk had men nu de smaak te pakken want in 1946 promoveerde Olympia naar het Walhalla van de voetbalsport, de K.N.V.B.

In 1943 werd al gestart met een B-elftal, ook zij trad sporadisch op vanwege de oorlog. De afdeling jeugd groeide fors.

Na de oorlog in 1945 werd Schinveld voor de sport weer levensvatbaar. Op 23 mei 1946 werd een officiële jeugdafdeling opgericht, aanvankelijk onder voorzitterschap van dhr. W. Nelissen a.i. maar nadien met dhr. W. Mevissen als eerste officiële voorzitter.
In de beginperiode waren er zo’n 20 jeugdvoetballers.
In het seizoen 1946/’47 eindigde het A-team in de comnpetitie op de derde plaats.
Het waren:
in doel: Zef Severens,
achter: J. Valkenberg, J. Driessen, Hub Hanssen,
midden: Alb. Camps, J. Valkenberg, Jup Sloen, Sjef Janssen,
voor: J. Valkenberg, Guus Herings, Giel Vaessen, Joh. Slopen, Jup v/d Berg.
Het B-elftal eindigde in de onderste helft.

In 1947 telde Olympia 2 seniorenelftallen en 3 jeugdelftallen.

In het seizoen 1947/’48 werd voor de eerste maal deel genomen aan de “Bisschopsbeker”.
Het A-team verloor de eerste wedstrijd met 1-0 van Mariarade. Het B met 5-0 van Sportclub Emma.
Tevens werd voor de eerste maal met een C-elftal aan de competitie deelgenomen.

In 1949 ging ook de afdeling gymnastiek een zelfstandig leven leiden.

1950 – 1960

Na de woelige veertiger jaren groeide onze jeugdafdeling gestadig. Waren er in 1952 nog 41 jeugdspelers, verdeeld over drie jeugdelftallen met in totaal acht jeugdleiders.

In 1952 maakte de vereniging haar eerste buitenlandse reis naar Babenhausen in Duitsland.

In het jaar 1958 was Olympia al 68 jeugdspelers rijk, verdeeld over vijf elftallen met in totaal zeven jeugdleiders.

1960 – 1970

Olympia bleef het goed doen in de daarop volgende jaren. Alhoewel een kampioenschap uitbleef, bleef men volhouden. Uiteindelijk kwam de beloning.
Aan het einde van het seizoen 1961/’62 volgde alsnog een kampioenschap.
( trainer Math Spanjer).
Denken wij eens terug aan die glorieuze intocht op die onvergetelijke zaterdag 10 juni 1962. De daverende ovaties op het R.K.B.S.V.-terrein te Brunssum zonken in het niet bij de hulde van de gehele Schinveldse bevolking op het Wilhelminaplein. Voorafgegaan door een motorescorte van de politie traden de Olympianen aan. Het was een prachtig feest. De promotie naar de 3e klasse K.N.V.B. was dit dan ook waard.

Ook mogen we niet vergeten dat we in 1962, dank zij grote hulp van de toenmalige burgemeester Adams, en vooral door eigen werkzaamheden ons huidige fraaie sportpark gerealiseerd werd. Wie herinnert zich niet het oude kleedlokaal en later de oude kantine ?

De eerste wedstrijd in de 3e klasse werd dan ook gespeeld in het fraaie en geheel nieuwe Burgemeester Adamssportpark.
Met moeite konden onze jongens zich in het eerste jaar in de 3e klasse handhaven. Na enkele jaren vechten om het behoud van een plaats in de 3e klasse volgde in 1964, na een zware competitie waarin daadwerkelijk alles tegenzat, weer een degradatie naar de 4e klasse K.N.V.B.. De “helden van toen” waren moe gestreden en Vrouwe Fortuna had haar aanlokkelijk gelaat van ons afgekeerd. Toch bleven vele trouwe supporters de grasvlakte aan de Mariabergstraat omzomen, ook al volgde in 1965 weer een degradatie naar de onderafdeling (1e klasse Afdeling Limburg).

In 1964 werd de afdeling veteranen opgericht. Nog steeds spelen zij hun “competitie” op een van de velden van Olympia.

Ook in de zestiger jaren groeide onze jeugdafdeling enorm. Op 1 juni 1965 bedroeg het leden aantal 100, verdeeld over 25 A-spelers, 29 B-spelers en 46 C/P-spelers.
Het aantal jeugdleiders bedroeg 10 en dat waren:
Wiel Benders (voorzitter), Herman Valkenberg (secretaris), Jan Palmen (Penningmeester), Anton Hanssen, Jan Vijen, Jan Hanssen, Hub Valkenberg, Karel Raes, André Reijnders en Jo Senden.

In 1966 vierde onze vereniging in zijn geheel haar 25 jarig bestaan met een groots feest waarbij vooral de jeugd niet vergeten werd.
Na 1966 kwam de jeugdafdeling tot grote bloei. Het aantal jeugdleden groeide tot 130, vooral jeugdleden van 8 tot 12 jaar (pupillen), zodat men met 3 pupillen elftallen aan de competitie kon deelnemen. In de jeugdcompetities kwam men uit met 9 jeugdelftallen, begeleid door 16 jeugdleiders.

In 1968 kreeg Olympia een beschermheer in de persoon van drs. J.J.H. Hermans, huisarts te Schinveld. Nimmer deed men ook op hem een vergeefs beroep, zowel in goede als in slechte tijden.

De jaren ’70 kwamen in zicht, maar eerst werd nog een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter werd W. Benders, secretaris L. Benders, penningmeester K. Raes.
Ook won ons B1 in 1969 het polio-toernooi op het E.H.C.-terrein en werden onze allerkleinsten, ons P3 kampioen en wel ongeslagen.
Dat waren:
Robby Ruhulissen, Henk Veltrop, Guus Kuypers, Johnny Haest, Jos Joosten, Arno Ariessen, Willy Rutten, Piet v/d Heuvel, Harry Scholtes, Theo Gelissen, Marcel Duysens, Jos Koolen, Jan Willems. Giovanni Sloen, Jos Meertens.

1970 – 1980

Nadat in de zeventiger jaren der vorige eeuw Pim Mulier het voetbalspel via Haarlem naar Nederland had geintroduceerd groeide de belangstelling voor deze sport gestadig.

In de zeventiger jaren maakte onze jeugdafdeling een geweldige vlucht. Niet alleen de groei maar ook de prestaties waren niet van de lucht. Met 150 jeugdleden en meer dan 20 jeugdleiders groeide onze jeugdafdeling uit tot de grootste van Schinveld.
Onder leiding van de voorzitter W. Benders, L. Benders, J. Palmen, Th. Beumers, Jac. Joosten en tenslotte Anton Hanssen rezen de kampioenschappen en toernooioverwinningen als paddenstoelen uit de grond.

Na negen jaar Onderafdeling werd het seizoen 1974/’75 weer een gloriepunt in de toch al rijke voetbalhistorie. Dit seizoen was een seizoen van kampioenen
Het 1e elftal werd prachtig kampioen en onder leiding van de toenmalige trainer Hein Halmans werd wederom het voetbalwalhalla bereikt.
Schinveld had weer zijn 4e klasser. Ook het 2e en 4e elftal bleven niet achter. Ook zij traden dat seizoen uit de anonimiteit van het dagelijkse voetballeven. Een ongekend jaar van voetbalgenot.

In het seizoen 1975/’76 streed men boven in de 4e klasse mee, maar men moest toch nog wachten tot het seizoen 1977/’78.
Onder leiding van trainer M. Molnar ging de kampioensvlag opnieuw in de top. De 3e klasse K.N.V.B. was opnieuw bereikt. Schinveld was weer een 3e klasser rijk: Het ideaal van bestuur, trainer, voetballers en supporters.
Daar het 2e elftal ondertussen weer was gedegradeerd naar de 2e klasse Onderafdeling wist men dit verloren terrein weer goed te maken in het seizoen 1977/’78. Wederom was er promotie te vieren naar de 1e klasse Onderafdeling.
De daarop volgende seizoenen konden zowel het 1e als het 2e elftal goed meedraaien in respectievelijk de 3e klasse K.N.V.B. en de 1e klasse Onderafdeling.
Echter, in het robijnen jubileumjaar degradeerden beide elftallen. Toch was er dat seizoen nog één troost, het 4e elftal van Olympia werd wel kamioen.

In de jaren ’76, ’77 en ’78 won Schinveld E1 (voorheen P-elftal) de K.N.V.B.-kringbeker, de zg. “Hub Leunissen beker” en kwam zodoende voor vast in ons bezit.
Nadat Schuttersveld in 1979 Schinveld E1 in de bekerfinale versloeg, herhaalde ons E1 dit huzarenstukje en won in 1980, ’81 en ’82 het K.N.V.B.-kringbeker toernooi en kwam voor de tweede maal in het bezit van de K.N.V.B.-kringbeker, geschonken door de gemeente Brunssum.

1980 – 1990

De moeilijke tachtiger jaren braken aan. Jaren van bezuinigen waaraan ook onze jeugd niet viel te ontkomen.
Met de komst van de tachtiger jaren werd Jos Hanssen als voorzitter gekozen.
De vele contacten in binnen- en buitenland, zoals met Würzburg, Erkelenz, Krefeld (Duitsland), Nunhem, Rheden en vele anderen, werden in de tachtiger jaren uitgebreid met bezoeken aan Unterbalbach, Föhren-Trier (Duitsland), Epen, Lierop. Dagtrippen werden ondernomen naar Tüddern (Duitsland), Rotterdam en Valkenburg.
Het aantal jeugdspelers echter liep langzaam terug, hoofdzakelijk door het feit dat andere sporten in onze nabijheid te beoefenen waren en vooral de zaalsporten. Maar met onze 120 jeugdleden, oftewel acht jeugdelftallen en meer dan 20 jeugdleiders zaten wij nog steeds bij het topje van het ijsberg.

In het seizoen 1982-1983 ontstonden er enige problemen tussen het bestuur enerzijds en een aantal spelers van het 1e elftal anderzijds, hetgeen tot gevolg had dat een aantal spelers hun heil ergens anders gingen zoeken. Zij werden vrijwel zonder uitzondering lid van het Duitse Hastenrath. De net nieuwe trainer Leo Kaanen zag zich meteen voor een groot probleem gesteld. Intussen legde vrijwel het gehele bestuur tijdens de jaarvergadering van augustus 1983 het bijltje er bij neer. Het nieuwe bestuur, onder leiding van voorzitter Henk Evers, gaf de trainer de opdracht een elftal samen te stellen waarin spelers van het 2e en 3e alsmede jeugdspelers hun opwachting dienden te maken. Na twee seizoenen ploeteren en hard werken onder leiding van Leo Kaanen bleef ons 1e elftal behouden voor de 4e klasse KNVB.
Henk Evers, voor velen op dat moment een onbekende, bracht Olympia tot rust en opnieuw werd er hard gewerkt aan de wederopbouw.

Ook bij Olympia deden de dames hun intrede. In 1984 werd voor het eerst in de historie met een dameselftal aan de competitie deelgenomen.

Nadat ook Henk Evers te kennen had gegeven de voorzittershamer neer te leggen, werd hij tijdens de jaarvergadering van september 1986 opgevolgd door Frank Frederix.

Per 15 februari 1988 werd trainer Henk Ummels, die overigens voor de tweede keer bij Olympia werkzaam was, na onoplosbare problemen op non-actief gesteld door het bestuur. Voor de periode februari-mei 1988 werd in de persoon van Jan Salden een opvolger gevonden, doch ook hij kon Olympia niet behoeden voor een degradatie naar, alweer, de Onderafdeling.

Bestuurlijk gezien hadden we in de periode van september 1988 tot en met maart 1989 geen voorzitter. Na het stoppen van Frank Frederix nam Ger Bosch als vice-voorzitter zijn functie waar. In maart 1989 werd tijdens de ledenvergadering Fon Vaessen tot nieuwe voorzitter van Olympia gekozen. Hij was geen onbekende binnen Olympia daar hij als voetballer en penningmeester zijn sporen reeds had verdiend.
Voor het seizoen 1988-1989 had het bestuur in december 1987 reeds een nieuwe trainer gecontracteerd in de persoon van Ben Pijpers uit Geleen. Ook hij bleef twee seizoenen verbonden aan Olympia. Met ingang van het seizoen 1990-1991 wisselde hij van Olympia naar Abdissenbosch.
Toen Ben Pijpers reeds in december 1989 te kennen had gegeven zijn contract bij Olympia niet te willen verlengen, ging het bestuur onder leiding van de net een half jaar in functie zijnde nieuwe voorzitter Fon Vaessen op zoek naar een nieuwe trainer voor Olympia.
1990 – 2000

Deze werd gevonden in de persoon van Winand Kohl uit Vaesrade. Na enkele gesprekken werd hij bereid gevonden met ingang van het seizoen 1990-1991 de trainingen en wedstrijdbegeleidingen bij Olympia waar te nemen.
Reeds in zijn eerste trainersjaar bij Olympia en in het gouden jubileumjaar van Olympia promoveerde het 1e elftal van de Onderafdeling naar de 4e klasse KNVB, dit na een 1-1 gelijk spel op eigen terrein tegen RKTSV. In datzelfde seizoen werden het 2e en 3e elftal kampioen in hun klasse.
In februari 1991 telt de afdeling jeugd een totaal aantal jeugdspelers van 125, één gediplomeerde jeugdtrainer en 19 jeugdleiders waarvan ook velen gediplomeerd.

Ook aan de voorzittersperiode van Fon Vaessen kwam een einde. In augustus 1991 diende hij vanwege zijn werkzaamheden te verhuizen naar Zaandam.
Wederom zou Olympia zonder voorzitter komen te zitten. Bestuurslid Jos Senden werd door het dagelijks bestuur benaderd om zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Na enkele diepgaande gesprekken besloot hij zich in september 1991 kandidaat te stellen als voorzitter van Olympia. Tijdens de jaarvergadering werd hij dan ook met algemene stemmen als 17e voorzitter van Olympia gekozen.

Na een korte inwerkperiode ging onder zijn leiding het roer bij Olympia volledig om. Er werd drastisch bezuinigd en als voormalig bestuurslid sponsorzaken werd ook hier hard gewerkt aan het opzetten van een grote en vaste groep betrouwbare sponsors. Diverse, tot dan toe onbekende, activiteiten werden op touw gezet en diverse commissies werden opgericht en aan het werk gezet, ieder op hun eigen verantwoordelijk gebied. Zo werden in “no time” de commissies “activiteiten” en “accommodatiebeheer” opgericht die, onder leiding van een bestuurslid, hard aan het werk gingen.

Jongens en momenteel ook meisjes vanaf de eerste jaren van de basisschool, verdedigen iedere zaterdag de rood-witte kleuren van Olympia. Veel gediplomeerde jeugdleiders zijn wekelijks in touw om het jeugdige element van de vereniging te scholen en te vormen. Met niet aflatende ijver worden elftallen gecoached en getraind.
Soms wemelt het op de terreinen van Olympia van zich uitlevende jeugd. Een kostbaar goed, dat veel aandacht en waardering verdient. De tijden zijn veranderd. Dat is maar goed ook. Trainers, verzorgers en jeugdleiders krijgen thans opleidingen die, anders dan vroeger, ook gericht zijn op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de sporter. Op dit gebied is door de jaren heen heel wat veranderd. De oudere leden onder ons denken nog wel eens terug aan de tijd dat men zich buiten moest wassen met een kom koud water.

De huidige generatie kan zich omkleden in warme kleedlokalen met warme douches en zich in een verwarmd lokaal laten verzorgen door een verzorger/masseur. En dan niet te vergeten de kantine. Daar kan men het voetballatijn kwijt. Daar worden sterke verhalen van weleer verteld en ook daar klopt het hart van menig elftal.

25 mei 1996 is het precies 55 jaar geleden dat ons aller Olympia het levenslicht mocht aanschouwen. “Olympia”, een begrip in onze gemeenschap Schinveld. Nog vers in het geheugen ligt het 50 jarig jubileum. Toen een een tentfeest op het oefenterrein in het Burgemeester Adamssportpark.

2000-2010

Het oude spreekwoord “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”, geldt ook bij Olympia nog steeds.

De 3e klasse is de hoogste klasse waarin Schinveld heeft gespeeld. Hoofdzakelijk kwam de vereniging in het verleden echter uit in de 4e klasse. Door onder andere geringe doorstroming van jeugdspelers degradeerde Schinveld twee jaar op rij en kwam het terecht in de 6e klasse.
In het eerste seizoen (2004-2005) in de 6e klasse werd meteen succes behaald onder leiding van trainer Marcel Peeters, een promotie naar de 5e klasse. Schinveld wist zich één seizoen te handhaven in de 5e klasse, maar daarna was degradatie naar de 6e klasse wederom een feit.

En dan als laatste de ouders, onze supporters. Menige vereniging is blij wanneer Olympia op bezoek komt. De altijd grote supporterschare bij uitwedstrijden, normaliter in grote getale aanwezig dan de supporters van de tegenstander. Onze supporters trotseren weer en wind. Men staat als één blok achter de jeugd van Olympia, in vóór en tegenspoed. In rood en wit.

2010-2020

Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2019
is de vereniging in het kader van een sponsorovereenkomst een naamsverbintenis aangegaan met hoofdsponsor Arx ICT. In die periode was officiële naam dan ook Schinveld/Arx ICT.

Vanaf 1 juli 2019 gaat de club weer verder als RKSV Olympia Schinveld, door iedereen echter “Schinveld” genoemd.

Het bestuur van Schinveld bestaat in het seizoen 2019/2020 uit de volgende personen:
Voorzitter: Roy Cornelissen, secretaris: Johanna Reubzaet-Henriks, penningmeester: Roy Stevelmans, vice-voorzitter: Marco Sturmans, wedstrijdsecretaris: Bas Pluijmackers, commerciële zaken: Ingmar Renneberg, personeelszaken: Jenny de Rooy, facilitaire zaken: Bjorn Hendriks, vrijwilligers/personeelszaken: Janine Houben.

Het eerste elftal komt anno 2019 uit in de 4e klasse amateurs.

In het seizoen 2012-2013 werd onder leiding van trainer Gerard Zweerink na zeven jaar weer promotie naar de 5e klasse bewerkstelligd.
In het seizoen 2013/2014 wist het eerste elftal wederom promotie te bewerkstelligen door als periodekampioen de nacompetitie te winnen. Na 11 jaar keerde Schinveld terug naar de 4e klasse.
De accommodatie van Schinveld bestaat onder andere uit twee speelvelden, waarvan één kunstgrasveld met LED-verlichting en één natuurgrasveld met LED-verlichting en faciliteiten als een scheidsrechtersruimte, een verzorgingslokaal, een grote en een kleine berging en een kantine. In 2013 werd gestart met een grondige renovatie van de kantine en kleedkamers van het sportcomplex. De gerenoveerde accommodatie werd in oktober 2013 officieel geopend door toenmalig burgemeester, mevrouw Mirjam Clermonts-Aretz.
In het seizoen 2014/2015 was het actief in de 4e klasse C, waarin het als promovendus knap als 6e wist te eindigen.
In het seizoen 2015/2016 werd Schinveld ingedeeld in de 4e klasse B en werd trainer Toine Hanssen aangesteld. In december 2015 stapte Toine Hanssen op als trainer ten gevolge van de tegenvallende resultaten. Het bestuur stelde interim-trainers Harrald Houben en Ronald Kuiper aan, met als opdracht om met het eerste elftal handhaving in de 4e klasse te realiseren, waarin het interim-duo slaagde.
Met ingang van het seizoen 2016/2017 was Ton Zupancic actief hoofdtrainer van Schinveld. Wederom werd via de nacompetitie op het nippertje degradatie voorkomen.
Met ingang van het seizoen 2017/2018 werd Gerard Zweerink aangesteld als hoofdtrainer van Schinveld. Na twee seizoenen maakte hij de overstap naar een andere vereniging.
Met ingang van het seizoen 2019/2020 is Pascal Reijans de nieuwe hoofdtrainer van onze vereniging. In de winterstop van dat seizoen gaf Reijans echter aan dat hij, ten gevolge van een verschil van inzicht met de spelersgroep, zijn positie beschikbaar wenste te stellen.
Patrick de Mey werd zijn opvolger, maar ook hier hadden we geen geluk. Ten gevolge van een aantal zaken die in zijn privésfeer speelden, gaf ook hij te kennen dat hij zijn contract niet zou uitdienen. Voorzitter Roy Cornelissen nam contact op met Pietro Lisai, die al eens eerder zijn interesse kenbaar had gemaakt en al vrij snel was een contract getekend. In maart 2020 werd de competitie stil gelegd in verband met de Corona-pandemie.

In het seizoen 2020/2021 ging de competitie weer van start, maar na 4 speelronden werd de competitie weer stilgelegd en uiteindelijk definitief beëindigd, ook dit in verband met de Corona-pandemie. Het bestuur en hoofdtrainer Pietro Lisai hebben in januari 2021 overeenstemming bereikt over een nieuw contract tot en met het einde van het seizoen 2021/2022.

 In het seizoen 2021/2022 heeft Schinveld vier senioren elftallen, één veteranenelftal en één veterinnenteam (dames veteranen). Verder beschikt onze club over een 7×7 45+-team en een 7×7 18+-team (dames). Daarnaast nemen we met 9 jeugdteams deel aan de competitie. De jeugdteams zijn als volgt verdeeld: JO19-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO12-1, JO10-1, JO9-1, JO9-2, JO8-1. Het totale aantal teams dat actief aan een competitie deelneemt komt daarmee op 17.
Het bestuur bestaat uit;
Roy Cornelissen (voorzitter), Roy Stevelmans (penningmeester), John Haest (secretaris), Marco Sturmans (vice-voorzitter/activiteiten), Johanna Reubzaet (jeugdzaken), Bas Pluijmackers (voetbalzaken), Jenny de Rooij (personeel), Bjorn Hendriks (facilitair), Sil Theunissen (sponsorzaken).

Na een zeer goed begin van de competitie (27 uit 9 wedstrijden) eindigt het 1e elftal, door verschillende omstandigheden, op een 10e plaats.
Het 2e elftal heeft dit seizoen een prima bekerresultaat behaald.
Drie jeugdteams (O9-1, O-12 en O17) worden kampioen.

Op zaterdag 2 juli was er een zeer geslaagde seizoensafsluiting met de huldiging van wel 19 jubilarissen en drie jeugdelftallen.

In het seizoen 2022-2023 starten we met 10 jeugdelftallen en 3 senioren elftallen, een veteranenelftal, een dames/veterinnenelftal.
De trainer is Mike Bisschops die samen met zijn staf, Ronald Kuiper, Pascal Ots en Harrald Houben op vrijdag 12 augustus met een grote selectie is begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Het bestuur bestaat uit;
Roy Cornelissen (voorzitter), Roy Stevelmans (penningmeester), John Haest (secretaris), Marco Sturmans (vice-voorzitter/activiteiten), Johanna Reubzaet (jeugdzaken), Bas Pluijmackers (wedstrijdsecretaris), Jenny de Rooij (personeel)(opgezegd per 20-08), Bjorn Hendriks (facilitair), Sil Theunissen (sponsorzaken), Tybo Leuchter (activiteiten), Patrick Goertzen (jeugdzaken), Piet van Dam (voetbalzaken senioren), Ingmar Renneberg.

2022-12-09; Jaarvergadering
Verslag van de secretaris. 2021-2022

Onze vereniging telt momenteel zo’n 370 leden.
(in de leeftijd van 6 tot 80+)
Een vereniging waarin iedereen op zijn eigen manier belangrijk is. Als je 6 bent wil je graag een goede trainer en een gezellige leider, als je leider bent wil je graag goede materialen, goede materialen moet je beheren en onderhouden. Zo heeft iedereen zijn/haar taak. En we zoeken nog steeds vrijwilligers om samen deze taken allemaal in te vullen.
En als je dan heel persoonlijk gaat worden loop je het risico ook personen te vergeten. Daarom begin ik met het noemen van zo’n 370 namen van onze leden.

Onze vereniging heeft eigenlijk drie pijlers.

Het Bestuurlijke ;

  • De beschermheer Boy Goossens, sinds 1994
  • Vertrouwenspersoon Ron van Wessel. Op onze site kunnen jullie de invulling van deze functie nalezen.
  • De huidige bestuursleden, nieuwkomers, terugkomers en helaas heeft Jenny in augustus het bestuur verlaten.
  • functies; voorzitter, penningmeester, contributie inning door Wendy, secretaris, voetbalzaken jeugd/senioren, activiteiten (activiteiten commissie Pubquiz, foute party maar ook Sinterklaas; uitgebreid met spelers…..), sponsorzaken (met hulp van sponsorcommissie), personeelszaken (nog in te vullen!) en facilitaire zaken (ondersteuning door het terreinbeheer en de klusgroep).

Kleding commissie; resultaat mag er weer zijn.

Het sportieve;
Bij de terugblik van het vorig seizoen wil ik beginnen met;
De bijzondere bekerprestatie van ons tweede elftal;
14 november 2021; verslag van naar mijn mening een talent binnen de vereniging die nog beter gaat worden op zijn nieuwe voetbalschoenen van een ander talent.
Het 1e elftal dat heel goed begon met een plek bij de top 3, maar door omstandigheden lager eindigde.
De jeugdafdeling heeft het heel goed gedaan; dank aan de jeugdleiders/ouders die de spelers begeleiden. Drie kampioenen gehuldigd tijdens de seizoen afsluiting.
We vragen wel nog steeds aanvulling bij de jeugdleiders.

De seizoen afsluiting was een groot succes.

Op 8 augustus 2022 begon het nieuwe seizoen.
– nieuwe staf voor 1e en 2; Mike, Pascal, Ronald, Harrald
– staf van 3e elftal; Piet, Martin, Bjorn, Jeroen en Harry
– vaste grensrechters voor 1-2-3; Jaco, Flor, Roger, Harry
– nog eigen scheidsrechters; Peter, Arjan, Flor, Max, Sjoerd
– 60 spelers voor 3 elftallen/ te weinig voor 4
– terugkomers; Olaf, Martijn en James, de nieuwkomers……….
– de geblesseerden; Yari, Tom, Carlos, Daniel en Bob, (ook in een andere functie actief) en ik mis zeker Collin.

De vrijwilligers, supporters en sponsoren.
– kantinepersoneel; terugkomers met Karl en Jolanda, maar zeker mogen we Ashanti en Harry niet vergeten.
– De vrijwilligers die nu op maandag, woensdag en zaterdag in de kantine bezig zijn. We willen deze groep graag uitbreiden zodat ze de taken beter kunnen verdelen
– het terreinbeheer; Frans en Henk, zoeken ook een back-up.
– De poetsvrouw Ingrid die iedere ma/wo werkt om de kantine en kleedlokalen schoon te houden.
– het nieuwe klusteam; vrijwilligers die zorgen dat de accommodatie er goed uitziet.
– de supporters; met velen langs de lijn.

Financieel
Financieel zijn we het afgelopen seizoen goed doorgekomen. Omdat we de afgelopen jaren kritisch op de uitgaven zijn blijven letten. Het was uiteraard ook financieel een seizoen met 2 gezichten. In 2021 mochten we niet veel tot bijna niks in de kantine. In 2022 konden we gelukkig weer volledig open.De tegemoetkoming van de overheid in het omzet verlies en de lage vast kosten hebben als resultaat dat we een mooi positief resultaat geboekt hebben. Ook in dit seizoen zijn er weer de nodige investeringen gedaan in o.a. kleding, voetbalmateriaal, TV scherm. De huidige energiecrisis treft de vereniging uiteraard ook. Het eerst halfjaar 2022 valt dit nog mee, maar daarna zullen ook wij hier niet onder uit komen. Niet alleen gas en elektriciteit worden duurder, maar ook de inkopen van zowel drank, eten en kleding worden duurder. Onze cash positie is sterk verbeterd. Hierdoor kunnen we een tijdelijke tegenvaller opvangen. We zullen goed op de uitgaven moeten blijven letten en verantwoord moeten blijven investeren. Een langdurige prijsstijging zal ongetwijfeld tot een verhoging van de contributie en/of consumptieprijs leiden.

2022-11-20; Periodetitel
Op zondag 20 november 2022 behaalt het 1e elftal na 10 jaar weer een prijs. Door een 2-1 overwinning op Roosteren is de periodetitel een feit. Na zeven zeges uit 8 wedstrijden blijven ze IVS twee punten voor. Na afloop was het tijd voor een feestje.

Bekertoernooi 2022-2023;
2022-12-15

Schinveld 1🆚️ VV Weltania 1: 3️⃣1️⃣
De stunt is geslaagd!
3e klasser VV Weltania wordt uitgeschakeld waardoor onze mannen zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 weten te plaatsen voor de 4e ronde in het bekertoernooi!

2022-12-30;
Met ingang van 1 februari 2023 start Dave Janssen als voetbaltechnisch jeugdcoördinator binnen onze vereniging.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft het bestuur een ervaren kracht én een gevestigde naam in het Limburgse voetbal aan onze vereniging weten te binden. En daar mogen we met z’n allen best wel trots op zijnVan 2009 t/m 2021 was Dave in verschillende functies werkzaam bij Roda JC Kerkrade.
Zijn carrière begon hij in Kerkrade als jeugdtrainer van de JO10 en vervolgens had hij daar de JO11 t/m de JO15 onder zijn hoede.
Naderhand combineerde hij dit met de functie van coördinator onderbouw, waarna hij in de laatste jaren actief was als Hoofd Jeugdscouting van de Voetbalacademie van Roda JC Kerkrade.
In 2015 heeft hij nog een korte periode stage gelopen bij het Russische Anzji Machatsjkala waar hij een kijkje in de keuken kreeg bij toenmalig hoofdtrainer Guus Hiddink en Fuat Usta.
Als voetballer was Dave zelf actief bij FC ODA in Weert, het toenmalige SVN (tegenwoordig FC Landgraaf) en bij RKSV Bekkerveld.
Tegenwoordig is Dave woonachtig in Landgraaf en in het dagelijks leven werkzaam op de debiteurenafdeling van zorgverzekeraar VGZ in Eindhoven. De functie van voetbaltechnisch jeugdcoördinator zal hij naast zijn reguliere werkzaamheden gaan verrichten.
Dave zal in de komende periode regelmatig op en rondom de Schinveldse velden te zien zijn.
Enkele taken van Dave:
➡️Het geven van voetbaltechnische ondersteuning aan leiders en trainers voor de jeugdafdeling op zowel trainingsgebied als het coachen rondom de wedstrijden;
➡️Het ontwikkelen en het bewaken van voetbaltechnisch beleid;
➡️Zorgt voor regelmatig (informeel) overleg tussen trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid;
➡️Eerste aanspreekpunt bij wensen en problemen binnen teams i.s.m. het bestuurslid jeugdzaken (Patrick Goertzen);
➡️Informeert het bestuur over de gang van zaken binnen de jeugdafdeling;|
➡️Werving nieuw kader (trainers en/of leiders) en indeling / begeleiding van bestaand kader met het bestuurslid jeugdzaken;
➡️Trainers en leiders stimuleren tot het volgen van opleidingen;
➡️Het bezoeken van trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams;
➡️Afspraken maken over de doorstroming van spelers / indeling nieuwe teams met bestuur.
Namens bestuur, leden en (ouders van) jeugdspelers heten wij Dave van harte welkom binnen onze mooie club en wensen hem, naast veel succes ook ontzettend veel plezier toe!❤️🤍

2023-01-25;
Trainer Mike Bisschops vertrekt aan einde seizoen bij Olympia Schinveld.
Dit hebben beide partijen in goed onderling overleg besloten.
Nadat Mike werd geproclameerd tot Stadsprins van CCH Hoensbroek bleek dat zijn verplichtingen, die hieruit voortvloeien, in het seizoen 2023/2024 niet te combineren zijn met het hoofdtrainerschap bij onze club.
Zowel bij Mike als bij het bestuur rezen twijfels. Dit is open en eerlijk met elkaar besproken. Mike gaf te kennen dat hij zich volledig wil inzetten voor de club, maar dat dat dus in het nieuwe seizoen niet mogelijk is. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot de conclusie dat het voor alle betrokkenen beter is om de samenwerking niet te verlengen en kiest Mike voor een “sabbatical”. Ook de spelersgroep is inmiddels hierover ingelicht.
Om te zorgen voor continuïteit in de drukke periode die tussen nu en carnaval aanbreekt, heeft het bestuur razendsnel geschakeld en is oud-trainer Gerard Zweerink aangesteld als assistent-trainer van Mike. Hij zal de komende vier weken de taken van Mike overnemen wanneer hij verhinderd is. Gerard doet dit met toestemming van zijn vorige club Oranje Blauw’15 en zijn nieuwe club RKMVC. Wij zijn zowel Gerard als beide clubs dankbaar hiervoor.
Mike benadrukt dat hij het bestuur en zijn spelers wil bedanken voor het gestelde vertrouwen en hij zich voor 111% wil inzetten om onze club de eerste titel te schenken in 27 jaar.
Uitgesproken is ook dat dit een gezamenlijke missie is van technische staf, spelers en bestuur: samen strijden voor het kampioenschap!

2023-01-25;
Opstarten van meisjesteam JO13.
We starten dinsdag 7 februari met trainen, van 18.30 tot 19.30.

2023-01-27;
Maurice van Woerkum met ingang van seizoen 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ nieuwe hoofdtrainer Schinveld.
Nadat eerder deze week bekend werd gemaakt dat het aflopende contract van onze huidige hoofdtrainer Mike Bisschops niet verlengd werd, heeft het bestuur razendsnel gehandeld in de zoektocht naar een geschikte opvolger.Na een telefoontje van voorzitter Roy Cornelissen naar Maurice van Woerkum én een persoonlijk gesprek een dag later was de deal rond.
Maurice (42) is geboren in Heerlen. Samen met zijn partner Anja is hij met hun kinderen Rick (24), Kim (21) en Janice (21) woonachtig in Brunssum. In het dagelijks leven is Maurice werkzaam als docent bij het Zuyderland Ziekenhuis.
Zijn carrière als voetballer voerde hem langs achtereenvolgens FC Hoensbroek, Roda JC Kerkrade, VKC’89, RKVV Voerendaal, BSV Limburgia, GSV’28 en weer BSV/Limburgia, waar hij zijn loopbaan afsloot.
Hierna ging Maurice aan de slag als trainer, waarbij hij gedurende 12 jaar jeugdtrainer was van diverse jeugdteams bij BSV Limburgia, 2 jaar jeugdtrainer bij de KNVB O13 en 2 jaar trainer was van het tweede team van BSV Limburgia.
Vanaf het seizoen 2016/2017 staat hij op eigen benen, waarbij hij gedurende drie seizoenen trainer was bij VV Amstenrade en de afgelopen vier seizoenen bij RKVV Wijnandia.
Wij heten Maurice van harte welkom bij onze mooie club, maar eerst wensen we hem natuurlijk nog veel succes en een mooie afsluiting bij zijn huidige club.
En dat geldt uiteraard ook voor onze eigen trainer Mike Bisschops.

2023-03-12; 2e periode titel
Door de overwinning op Oranje-Blauw pakken onze mannen ook de 2e periodetitel in dit seizoen.

2023-03-19; Zico Bock
Op deze dag speelde Zico Bock zijn 250-ste wedstrijd voor Schinveld 1.

2023-04-23; Kampioenschap 4e klasse C 2022-2023
Zondag 23 april 2023 is een datum die met gouden letters in de jaarboeken van vierdeklasser Olympia Schinveld en trainer Mike Bisschops wordt bijgeschreven. Na 27 jaar behaalde de dorpsclub uit Beekdaelen eindelijk weer een titel . Op de verjaardag van trainer Mike Bisschops verpletterde de ploeg Centrum Boys met 9-0. Verder kreeg het hulp van FC RIA dat IVS op ee 1-0 nederlaag trakteerde. Door die zege van de ploeg uit Nieuwstadt op de enig overgebleven concurrent van Schinveld kon de vlag eindelijk in top. „Op je verjaardag met je team kampioen worden. Onvergetelijk, mooier kan het toch niet”, aldus succestrainer Bisschops, die met de titel zijn 33ste verjaardag nog meer kleur gaf.
The day after…Wat een geweldige dag was het gisteren!
Even een samenvatting:
Het begon natuurlijk met de galavoorstelling tegen Centrum Boys:
2e, 0-1: Martijn van der Ven⚽️
9e, 0-2: James Oglesby⚽️
22e, 0-3: Zico Bock⚽️
38e, 0-4: Olaf Mazier⚽️
42e, 0-5: Zico Bock⚽️
53e, 0-6: James Oglesby⚽️
61e, 0-7: Jorrit Haest⚽️
73e, 0-8: Jorrit Haest⚽️
83e, 0-9: Mats Houben⚽️
En dan hét perfecte scenario: F.C.R.I.A. voldoet aan z’n sportieve plicht, verzaakt niet en verslaat onze enige, overgebleven concurrent IVS. Onze geweldige supporters Ronald Bloemen, Freek de Groot en Anja Koster waren naar Nieuwstadt gereisd om ons op de hoogte te houden. De laatste minuten werd telefonisch liveverslag gedaan…zenuwslopend en dan horen we het eindsignaal van de scheidsrechter en dan weet je het…K A M P I O E N🏆🥇Wat volgt is een enorme ontlading bij spelers, staf, bestuur en supporters. Dit moment waar heel Sjilvend al ruim twee decennia naar snakt. Het gevoel is onbeschrijfelijk. Zo mooi.
De spelers die terugkeren naar de kantine en opgewacht en ingehaald worden door de geweldige supporters met Bengaals vuurwerk en rookpotten in de clubkleuren. En dan een geweldig feest in de eigen kantine.
De kampioensmedailles🥇 die door de KNVB werden uitgereikt met het bijbehorende certificaat📜
Het bestuur wil in ieder geval iedereen bedanken die heeft bijgedragen, groot of klein, aan dit enorme succes.
Dat zijn de spelers, technische staf, vrijwilligers en de supporters.
Want K A M P I O E N zijn we allemaal!!!
#COMEONYOUREDS‼️👊🏻⚽️💪🏻❤️🤍💯💥🔥🇮🇩
2023-05-04
🗣Bestuursuitbreiding📝
Nadat ze voor een wat langere periode een stapje terug heeft gedaan, zijn we blij om jullie mede te delen dat Jenny de Rooij weer terugkeert in het bestuur! Jenny, ook bekend als partner van Ronald Kuiper en natuurlijk moeder van Zico Bock, zal per direct de rol van tweede penningmeester📊📈💰 gaan vervullen.
In die hoedanigheid zal zij penningmeester Roy Stevelmans de broodnodige ondersteuning gaan bieden.

Hiermee telt ons bestuur nu maar liefst 13 bestuursleden.
Een aantal waar we met recht trots op mogen zijn.

2023-05-14
🏟 Burgemeester Adams Sportpark Schinveld

⚔️Schinveld 1🔴⚪️🆚VV Neerbeek 1🟠⚫️
De wedstrijdbal wordt gesponsord door Bistro Het Vervolg, waarvoor hartelijk dank!
Op zondag 14 mei 2023 spelen onze K A M P I O E N E N🏆🥇❤️🤍, na 5 uitwedstrijden op rij, eindelijk weer thuis.
En dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Het gaat een heuse feest-/huldigingswedstrijd worden.
Zo zal deze middag Feest DJ Romano🎛🎚 zorgen voor de juiste feestmuziek🎶🇧🇶, is er een buitentap🍻 en ook voor een friteswagen🍟🚚 wordt gezorgd.
Een delegatie van het 1e elftal uit 1996 (laatste 1e elftal van onze club dat kampioen werd) zal die middag na de wedstrijd samen met onze beschermheer Boy Goossens nog een keer symbolisch de schaal uitreiken.

En dan willen onze spelers, staf en bestuur er samen met de meest geweldige supporters🫶🏻❤️🤍💯 die er bestaan, een geweldig feest van maken.

2023-05-18/20;
OVD-dagen
; een drie-daags evenement voor onze jeugdspelers.
Olympia’s Voetbal Dagen (OVD) 2023 zitten er helaas weer op.Dank aan alle kinderen voor hun voorbeeldige inzet en gedrag in de afgelopen drie dagen, maar vooral ook dank aan onze onbetaalbare vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet om de Schinveldse voetbaljeugd drie onvergetelijke dagen te bezorgen.We hopen dat iedereen genoten heeft van alle spelletjes, het eten, drinken en vooral de vriendschap, kameraadschap en hulpvaardigheid.

Ook een woord dank aan de Gemeente Beekdaelen voor de ondersteuning vanuit het Sportakkoord en aan Boerderijwinkel Frijns voor het ter beschikking stellen van het fruit!🍌🍐🍏

2023-05-29;
Na een overwinning op Heksenberg-Nec (0-5) pakt ook ons tweede elftal de kampioenstitel! Ook dit wordt uitgebreid gevierd met een tocht met de platte kar en een feestje op het voetbalveld.
Na de overwinning op SV-Linne (4-2) is de derde periodetitel ook voor ons eerste elftal.
De wedstrijd was ook voor Zico Bock de laatste wedstrijd op ons 1e elftal.

2023-06-10;
Het was weer een geslaagde seizoensafsluiting!
✅️
Nogmaals felicitaties aan onze jubilarissen:
Bart Spaetgens 2️⃣5️⃣ jaar lid;
Bas Pluijmackers 2️⃣5️⃣ jaar lid;
Jorrit Haest 2️⃣5️⃣ jaar lid;
Patrick Goertzen 4️⃣0️⃣ jaar lid.
Verder willen we iedereen bedanken die aanwezig was gisteravond en we hopen dat jullie genoten hebben.
We wensen jullie allemaal een mooie vakantie☀️😎🏖 toe en zien jullie graag weer terug in het nieuwe seizoen!

2023-06-14; meisjesteam krijgt “hoog” bezoek!
Ondanks het feit dat de zomerstop al begonnen is, vond gisteravond toch nog een bijzondere training voor ons meisjesteam (MO13) plaats.Niemand minder dan speelster van Ajax Vrouwen en international van de OranjeLeeuwinnen🦁🧡🇳🇱 Romée Leuchter woonde gisteren de training bij.Onze meiden werden voorzien van de nodige tips door Romée.Daarnaast waren ze in de gelegenheid om allerlei vragen te stellen en uiteraard nam ze alle tijd voor het maken van foto’s en het uitdelen van handtekeningen.
Een ervaring die onze meiden nooit meer zullen vergeten.
Super bedankt dat je er was Romée en hopelijk ga je naar de FIFA Women’s World Cup in Australië en Nieuw-Zeeland.

2023-06-21;
Maar na lang beraad heeft de KNVB dan eindelijk een besluit genomen: Schinveld JO17-1 is K A M P I O E N🏆🥇❤️🤍
En daarmee werd het seizoen dat al geweldig was, nog veel unieker:
Zowel ons 1e elftal , 2e elftal en dus ook ons hoogste jeugdteam K A M P I O E N🏆🥇❤️🤍
Van harte gefeliciteerd mannen, jullie zijn de verdiende en terechte kampioen.
En dat werd gevierd met een triomftocht door het dorp en een bescheiden feestje in de kantine.

2023-07-10;
Overlijden van een waar clubicoon Jo Kuiper. Hij doorliep alle jeugdelftallen en was een verdienstelijk keeper bij diverse seniorenteams. Op latere leeftijd nog actief als jeugdleider, keeperstrainer, en leider, waarbij het damesteam zijn hart had gestolen.
Jo was een trouwe supporter van ons 1e elftal.

2023-07-26;
Rick Rinkens nieuwe trainer Schinveld JO19
Na een lange en intensieve zoektocht, zijn we blij en trots dat we Rick als nieuwe trainer van ons hoogste jeugdteam kunnen presenteren.
Rick is 33 jaar en woonachtig in Landgraaf.
Naast deze nieuwe uitdaging is hij fulltime werkzaam als trainer bij Fortuna Sittard U21 en videoanalist van het profplan.
Ondanks zijn relatief jonge leeftijd kan hij bogen op behoorlijk wat trainerservaring.
Zo was hij in het verleden actief als trainer bij diverse jeugdteams van Sporting Heerlen, assistent trainer bij het 1e elftal van Sporting Heerlen, Roda JC U16, Fortuna Sittard U14, Fortuna Sittard U15, en nu dus zijn 4e jaar bij de U21 van Fortuna Sittard.

2023-08-07;
Het nieuwe seizoen staat voor de deur, reden te meer om onze (ouders van jeugd-)leden, vrijwilligers, sponsors en supporters te informeren over de actuele stand van zaken binnen het bestuur.
De laatste jaren maakt onze mooie vereniging een prachtige groei door. Ook in het bestuur, dat inmiddels uit maar liefst 14 personen bestaat, is dit goed te merken.
Onze nieuwste aanwinst binnen het bestuur is Zico Bock (32).
Dit “kind van de club” behoeft natuurlijk weinig introductie.
Nadat hij afgelopen seizoen zijn mooie carrière beëindigde met een absoluut hoogtepunt (na 27 jaar een kampioenschap met Schinveld 1), hing hij – voor wat het prestatieve voetbal betreft – zijn voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen.
Een openlijke flirt met een bestuursfunctie volgde.
Na een kort gesprek met voorzitter Roy Cornelissen gaf Zico aan graag te willen toetreden tot het bestuur om op een andere manier “zijn” club verder van dienst te kunnen zijn.
Zico gaat de functie van bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren vervullen. In deze functie zal hij de schakel zijn tussen het bestuur en de afdeling senioren. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken tussen spelers, staf en begeleiding bij de diverse seniorenteams, werving en selectie van trainers en spelers, etc..

Daarnaast heeft Johanna Reubzaet te kennen gegeven dat het seizoen 2023/2024, na een periode van maar liefst 35 jaar (!), haar laatste seizoen zal zijn als bestuurslid / wedstrijdsecretaris jeugdzaken.
Vanaf dit seizoen zal Johanna Piet van Dam gaan inwerken, die haar taken geleidelijk aan zal gaan overnemen.

2023-08-27;
Tijdens de oefenwedstrijd Schinveld 1 – RKMVC 1 raakt onze speler Shawn Imming ernstig geblesseerd.

==========================================================================================================================================

MISSIE: Voetbal doe je met en voor elkaar!! Schinveld biedt aan alle inwoners van Schinveld en mensen in de directe omgeving een goed, sportief voetbalklimaat. Iedereen kan terecht bij de vereniging om de voetbalsport op prestatief en recreatief niveau te beoefenen, dan wel voor het kijken naar deze sport in een gezellige omgeving met attractief voetbal. Leden, supporters, sponsoren, vrijwilligers en bezoekers moeten zich thuis voelen bij de vereniging. Schinveld staat voor: sportiviteit, plezier, saamhorigheid en respect. Drie pijlers om dit “Olympia-gevoel” te bereiken zijn: – Zorg goed voor jezelf, – Zorg goed voor anderen, – Zorg goed voor je omgeving.

“Moge derhalve het Olympia van vandaag,
morgen zijn, zoals het gisteren was”

Beleidsplan

Momenteel zijn wij bezig met een update van het beleidsplan. Deze zal spoedig mogelijk online komen.