Skip to main content

Mededelingen vanuit het bestuur.

By 28 april 2022Geen categorie

Nieuwsbrief april 2022.

Mededelingen vanuit het bestuur;

Op de vergadering van maandag 25 april 2022 is besloten, dat ingaande het nieuwe seizoen 2022-2023, onze onbezoldigde vrijwilligers, die zich structureel minimaal 2 uur per week inzetten voor onze vereniging, geen contributie meer betalen. We denken dan aan de jeugdleiders, leiders senioren, scheidsrechters, vaste grensrechters en bestuursleden. Dit is besloten om onze waardering uit te spreken voor hun inzet, maar ook om het vrijwilligerswerk bij onze vereniging te stimuleren.
Als club hebben we deze vrijwilligers hard nodig.

Het bestuur wil de KNVB-regels met betrekking tot het drinken van alcohol langs de velden nogmaals onder jullie aandacht brengen.
– Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
– Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
Het bestuur zal indien nodig supporters hierop aanspreken, maar we hopen vooral op jullie medewerking en begrip.

Op de vergadering van 25 april 2022 is besloten ingaande seizoen 2022-2023 de contributie van alle categorieën met € 1,00 per maand te verhogen.

De seizoensafsluiting 2021-2022 zal op zaterdag 2 juli 2022 plaatsvinden op ons complex.

We zijn volop in de voorbereiding van het nieuwe seizoen 2022-2023.
Voor het maken van een goede teamindeling is het noodzakelijk dat alle jeugd- en seniorenspelers bij hun leiders aangeven of ze doorgaan met voetballen.

 

Het bestuur.

 

 

 

 

 

 

Olympia