Skip to main content

Jaarvergadering vrijdag 2 december 2022, 20:45 uur

By 24 november 2022Geen categorie

AGENDA JAARVERGADERING VRIJDAG 2 DECEMBER 2022

Aanvang 20.45 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris 2021-2022 en de start van het nieuwe seizoen 2022-2023.
 4. Woord van de voorzitter.
 5. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Johanna Reubzaet en Marco Sturmans. Ze stellen zich herkiesbaar.

Tussentijds uit het bestuur; Jenny de Rooij.

Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Tybo Leuchter, Piet van Dam, Patrick Goertzen.

 1. Jaarverslag penningmeester / Financi├źn
 2. Verslag kascontrolecommissie
 3. Verkiezing kascontrolecommissie
 4. Aandacht voor afscheid John Vogels bij de afdeling jeugd.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Olympia