Jaarvergadering vrijdag 17 september 2021

By 6 september 2021Geen categorie

AGENDA JAARVERGADERING VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021:

Aanvang 20.45 uur

Uitgenodigd zijn alle leden van onze vereniging van 18 jaar of ouder.

01. Opening;
02. Mededelingen;
03. Jaarverslag secretaris 2020 – 2021;
04. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Roy Cornelissen – Bjorn Hendriks- Bas Pluijmackers. Allen stellen zich herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen John Haest en Sil Theunissen;
05. Jaarverslag penningmeester / Financiën;
06. Verslag kascontrolecommissie;
07. Verkiezing kascontrolecommissie;
08. Rondvraag;
09. Sluiting.

Olympia